Antwerp

เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp)

เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเบลเยียมและยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีท่าเรือใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สะท้อนผ่านบ้านเรือนเก่าแก่ตลอดจนที่เที่ยวที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นอาสนวิหารพระแม่มารีย์จากศตวรรษที่ 16 จัตุรัสกลางเมืองแอนต์เวิร์ปซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันงดงาม  แอนต์เวิร์ปยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์บ้านรูเบนส์ ศิลปินสไตล์บาโรกชาวเฟลมิชชื่อดัง รวมถึงพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แอนต์เวิร์ปที่รวมภาพวาดควรค่าแก่การเข้าชมตั้งแต่ยุคเรอเนซองส์ไปจนถึงศิลปะร่วมสมัย เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์และการผลิตหนังสือ ที่อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ของโรงพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 16 การเดินทางไปเยือนแอนต์เวิร์ปจึงมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำหลากหลาย และด้วยคำแนะนำการวางแผนเที่ยวแอนต์เวิร์ปในบทความนี้จะช่วยให้ผู้มาเยือนได้ใช้เวลาในแอนต์เวิร์ปคุ้มค่าที่สุดเพื่อสำรวจเมืองนี้ไปพร้อมๆ กัน แอนต์เวิร์ป (Antwerp) ที่มาจากคำว่า Hand...