เที่ยวเมืองทัวร์เน (Tournai) เมืองสวยแห่งเบลเยี่ยม

เมืองทัวร์เนอยู่ในจังหวัดเอโน ของเบลเยี่ยม ห่างจากเมืองบรัสเซลส์ไปประมาณ 90 กิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดโด่งดังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนก็คือมหาวิหารโนเทรอดาม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2000 มหาวิหารแห่งนี้มีการออกแบบตามสไตล์โกธิค รีวิวหนังเอเชีย

มีรูปปั้นแกะสลักเกี่ยวกับศาสนาที่สวยงามให้เราได้ชม ภายในตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระจกสี แม้ว่าเบลเยี่ยมจะมีหอระฆังอยู่แทบทุกเมืองแต่ แต่หอระฆังแห่งทัวร์เน ถือเป็นไฮไลท์เด็ดของเมืองนี้เลย เพราะเป็นหอระฆังที่เก่าแก่ที่สุดในเบลเยี่ยม หากเพื่อนๆ เดินขึ้นไปที่ด้านบนสุดยังสามารถเห็นวิวของทัวร์เนได้ทั้งเมืองอีกด้วย